Fagområder

Mit Navn er Nadia Niebuhr

Jeg er advokat med speciale i bodelinger. Jeg arbejder derfor stort set alene med sager inden for dette område, hvorfor jeg har en solid erfaring med alle familieretlige problemer, konfliktløsning og mægling. Gennem et intensivt kendskab til lovene og hvordan lovene anvendes i praksis, hjælper jeg dig med at lægge en langsigtet plan og sørger for, at du har de nødvendige forudsætninger for et ordentligt bodelingsforløb.

 

Som din advokat vil jeg styre hele processen omkring delingen af dine og din tidligere partners aktiver og passiver og løbende holde dig opdateret i din sag. Du bliver selv involveret i sagsbehandling, og der foretages ikke nogen skridt i din sag uden din accept. Under hele forløbet er du til enhver tid velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail.

Kontakt mig her

BODELING

Når to mennesker går fra hinanden, enten ved separation, skilsmisse eller ophør af samliv, skal der ske en fordeling af ejendele. Det betyder at der skal indgås en aftale omkring hvad der skal ske med jeres bolig, bil, møbler, værdipapir – alt hvad I ejer i fællesskab og hver for sig. 

 

En bodeling er ofte en hård og svær proces og kan resultere i konflikter. Derfor kan det være en god idé at inddrage en advokat allerede inden, der indgås nogen aftaler omkring bodeling. Vores advokater står klar til at hjælpe dig med at få en god af fair aftale. Vi bestræber os på, at holde konflikten nede og forsøger at skabe et godt samarbejde med modparten, da vores erfaring er, at det giver de bedste resultater/aftaler.

Skal der laves en skriftlig aftale?

Der er ikke krav om at udfærdige en skriftlig aftale om bodelingen, men det kan ofte være en god idé, således at begge parter er enige om hvad det er for en aftale der er indgået.Dette kan sikre at der ikke efterfølgende blusser en strid op om forhold, som der ikke er enighed om, hvorvidt disse var en del af aftalen. 

 

Valget om at få juridisk rådgivning under en bodeling og formueopgørelse skal derfor være for bedst muligt at sikre sig, at der ikke opstår konflikt og efterfølgende bitterhed mellem parterne.
Advokaten er også med til at sikre at parterne indgår aftaler på et oplyst grundlag, og at der tages højde for spørgsmål som f.eks. pension.

Hvordan foregår bodeling ved en skilsmisse?

Ved skilsmisse og separation vil formuefællesskabet ophøre, og delingsformuen skal fordeles mellem parterne.

 

I kan fordele boet som I har lyst til, med den forudsætning at I er enige om fordelingen. 

 

Kan I ikke blive enige om ægtefælleskiftet, er der mulighed for at indbringe enten hele ægtefælleskiftet eller enkeltspørgsmål for retten. 

 

Spørgsmålet om en opgørelse af parternes økonomiske mellemværende behøver ikke være afsluttet, for at parterne kan blive skilt eller separeret. Men de fleste ønsker, at bodelingen sker relativt hurtigt efter, at der er søgt om separation eller skilsmisse.

Hvordan foregår bodeling ved ophør af samliv?

Der gælder ikke de samme regler ved opgørelsen af parternes økonomiske mellemværende ved ophør af samliv som ved ophør af ægteskab.


Ved ophør af samliv tager hver part egne aktiver og egen passiver (gæld) med ud af forholdet uden modregning til den anden part.


Den anden part er ikke berettiget til at modtage noget af den ene parts positive bodel. Der er en ikke ubetydelig retspraksis som fastslår, at sjældent opstår sameje om et aktiv, typisk en ejendom i den ene parts navn, selv om begge parter har boet i ejendommen og begge parter har betalt til de faste udgifter.

 

Ved særlige forhold, er det muligt at få et kompensationsbeløb, som er ”et plaster på såret”-beløb, som kompensation for, at den ene part efter endt samliv, har fået næsten alle aktiverne med ud af samlivet, selv om den anden part har været med til at betale til aktivet.

Sådan hjælper vi dig

Vores første råd er at booke et klæd-på-møde hos en af vores advokater. Efter mødet vil du have et bedre overblik over din sag, samt være klædt godt på.

Har du brug for vores bistand til din sag, oprettes hurtigt en sag hos os. En sag starter oftest med et møde på vores kontor, hvor vi vil rådgive dig samt give dig et overblik over sagens videre forløb.

Målet for vores praksis er som udgangspunkt at finde løsninger og indgå forlig mellem parterne, men vores advokater er også erfarne sagførere, der kan varetage dine interesser ved en domstol. Sagens afklaring kan derfor både mønte sig ud i et forlig, en afgørelse eller en domsafsigelse.

Opstår der en situation, hvor du igen har brug for vores bistand, kan du altid kontakte os, hvorved vi vil genoptage din sag.