Fri proces

Når din sag er i Retten har du mulighed for at søge om fri proces. Fri proces betyder, at staten betaler et standardhonorar til din advokat, som dækker retsmøder, forberedelse af retsmøder, udfærdigelse af processkrifter og et møde med dig. Du kan søge fri proces, hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, som dækker din sag, og din indkomst ikke overstiger grænserne på:

  • Enlige ansøgere: 358.000 kr.(2023)
  • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold: 455.000 kr.(2023)
  • Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år: 62.000 kr.(2023)

Du skal være opmærksom på, at fri proces kun dækker omkostningerne ved din sag i retten. Advokatens transporttid til og fra Retten, er ikke dækket og du vil derfor blive faktureret personligt. Du vil også blive faktureret personligt, hvis du ønsker vejledning og juridisk hjælp, som ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at føre din sag ordentligt. Vi sørger selvfølgelig for at orientere dig, hvis det bliver relevant.

Hvordan søger jeg fri proces

*gælder kun i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær

  1. Udfyld ansøgningsblanketten og hav din årsopgørelse for 2021 i pdf-format parat. Det er en fordel, hvis du kan kombinere de to dokumenter til én pdf.

2. Gå ind på din sag på minretssag.dk.

3. Tryk ”dokumenter og meddelelser” i venstre side

4. Tryk ”tilføj dokumenter” øverst

5. Vælg ”meddelelse” under dokumenttype

6. Tryk Fortsæt

7. Tryk ”Tilføj dokument”

8. Vælg din ansøgningsblanket og årsopgørelse fra listen. Der kan kun sendes ét dokument. Hvis du ikke har kombineret de to dokumenter, skal du gentage proceduren for det andet dokument.

9. Skriv titel ”Ansøgning om fri proces”

10. Tryk fortsæt

11. Under ”Adgang til meddelelse” skal du trykke ”Ingen udover retten”. Dette er meget vigtigt, da alle på sagen ellers vil få adgang til din årsopgørelse.

12. Tryk fortsæt

13. Marker ”Oplys om din meddelelse indeholder særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens forberedelse.”

14. Tryk fortsæt

15. Du har mulighed for at gennemse din ansøgning ved at trykke på den. Hvis du er tilfreds, skal du trykke på ”Send meddelelse”